Intervju med MS sykepleier May Sissel Utvik, Sykehuset Nord-Trøndelag, Namsos