Trener/lederkonferansen 2021

Viewer Registration

Ved å svare på dette påmeldingsskjemaet samtykker du til at disse personopplysningene om deg lagres i Norges Svømmeforbunds (NSF) systemer.
Vi innhenter informasjon om deg for at NSF skal kunne registrere konferansen på din IdrettsCV i MinIdrett (Norges Idrettsforbund) og slik at NSF kan motta midler til kompetansehevende tiltak.
Dine personopplysninger vil bli slettet fra NSFs systemer når etterarbeidet av konferansen er fullført.
NSF vil også sende deg et evalueringsskjema i etterkant av konferansen.