Independent Living seminaret: Det store likestillingsbrøl

Årets Independent Living-festival blir digital, og Independent Living-seminaret vil finne sted her på Facebook, fredag 5. juni fra 12 til 14.30

Tema er funksjonshemmedes likestilling, og vi har valgt å dele programmet i tre avdelinger: Historien, nå-situasjonen og fremtiden. Vi har invitert noen av likestillingskampens tydeligste stemmer til å innlede, og kommer til å utfordre sentrale politikere på hva de har tenkt å gjøre for å bidra til likestilling for funksjonshemmede framover.

 

Program: 

12.00 - 12.15

Åpning ved Generalsekretær Vibeke Marøy Melstrøm fra Uloba.

12.15 - 12.25

Slampoet Sofie Frost setter tonen.

12.25 - 12.35

Historien, framstillingene, definisjonsmakten

Mette Ellingsdalen fra We Shall Overcome, WSO, Interesseorganisasjon innen psykisk helse.

12.35 - 12.45

Sykeliggjøring og diskriminering

Luca Dalen Espseth fra FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

12.45 – 12.55

50 år med likestillingskamp

Ann Kristin Krokan fra Uloba

13.00 - 13.20

Film som virkemiddel / «Norge nesten for alle»

Mari Storstein

13.20 - 13.45

Panelsamtale 1: Funksjonshemmedes situasjon – hvor står vi nå?

Deltakere: Berit Vegheim, Stopp Diskrimineringen, 

Hanne Bjurstrøm, Likestillings ombudet, Henriette Nilsen, Uloba. 

13.45 - 14.15

Panelsamtale 2: Likestillingskampen framover - i motvind eller medvind?

Deltakere: Trine Skei Grande, V, Karin Andersen, SV, Hege Haukeland Liadal, AP, Erlend Larsen, H, Silje Hjemdal, FrP

14.15 - 14.30

Fire LIKESTILLINGSBRØL for fremtiden!!

14.30

Vi avslutter det store likestillingsbrølet!