Skansgård-forelesningen vil gi deg dypere innsikt i situasjonen for funksjonshemmede i Norge.
Vi presenterer funn fra en rykende fersk tilstandskartleggingsrapport.
Temaene inkluderer kommuners forvaltning av BPA-ordningen, hvordan borgere opplever møtet med kommunen ved behov for tjenesten, situasjonen for unge under 40, kvinner og mer generelt om likestillingsperspektiver knyttet til BPA-ordningen.
I tillegg vil en få høre historien til fire personer som deler sine erfaringer.
Arrangementet vil bli åpnet av generalsekretær i Uloba Vibeke Marøy Melstrøm og ledet av Stig Morten Skjæran. Skansgård-forelesningen er en del av «Likestilling nå!», kampuka for funksjonshemmedes frihet.
Bli med, da vel!

 

 

Tjenesten er levert av Captio