Chapters
  1. 00:00 Velkommen v/ Kjetil Krøkje
  2. 00:48 Highlights v/ Odd Arild Grefstad
  3. 07:40 Financials v/ Lars Aa. Løddesøl
  4. 18:55 Q&A