NORGES HAVNÆRINGER I 2050

 

Arrangør SINTEF Ocean AS, NTNU Havrom


Verden trenger mat, mineraler og energi, og løsningene på dette finnes i havrommet. Norge skal omstille til flere verdikjeder som også skaper grønne arbeidsplasser i de blå næringene.

 

Hvordan vil norske havnæringer se ut i 2050?

 

Og hvordan vil dette påvirke Norges konkurransekraft og norske arbeidsplasser?

 

SINTEF Ocean og NTNU inviterer til en samtale med både forskningsaktører, næringsliv og politikere om hvordan vi skal styrke og utvikle de norske havnæringene på en bærekraftig måte frem mot 2050.

 

Del 1: Havforskningen og veien frem mot 2050 - samtale med Mari Sundli Tveit (administrerende direktør Forskningsrådet), Ingrid Schølberg (dekan NTNU) og Vegar Johansen (administrerende direktør SINTEF Ocean). Hvordan skal havforskningen bidra i omstillingen av norsk næringsliv og posisjonere de norske næringene internasjonalt?

 

Del 2: Næringens perspektiver – samtale med Erik Giercksky (leder av UNGCs havplattform) og Geir Håøy (konsernsjef i Kongsberg Gruppen). Hvordan ser utfordringsbildet ut for næringene – og hvordan skal vi styrke de tunge norske havnæringene som havbruk og maritim frem mot 2050?

 

Del 3: Politisk panelsamtale – Hvordan skal vi skape grønne arbeidsplasser i de blå næringene og visjoner frem mot 2050. Med Tore O. Sandvik (AP), Lars Haltbrekken (SV), Andrè N. Skjelstad (V), og Tom-Christer Nilsen (H).

  

Møteledere er Siri Granum Carson (NTNU Havrom) og Stein Mortensholm (SINTEF Industri).