HR med et seniorperspektiv – «hot or not?»

torsdag 11.02 kl. 14:00

 

56 prosent av virksomhetene har ingen HR-strategi for å holde på seniorene. Senter for seniorpolitikk presenterer nå egen og andres forskning i et nytt notat. Er HR med på å opprettholde stereotypier om at seniorene er lite produktive, mindre omstillingsdyktige og generelt vanskeligere enn de yngre? Vi oppklarer mytene!

  

Diskusjonen blir moderert av Erik Wold, og vil gå mellom:

Hans Petter Karlsen, HR-direktør, Kartverket

Erik Råd Herlofsen, advokat med møterett for Høyesterett, SBDL

Jon Fredrik Alfsen, konsulent/partner, Impaktor AS

Kari Østerud, direktør, Senter for seniorpolitikk

 

 

Tjenesten er levert av Captio