Kapittel
  1. 00:00 Introduksjon
  2. 05:45 Punkt 1.
  3. 09:41 Orientering om konsernets utvikling
  4. 17:10 Finansielle nøkkeltall
  5. 34:10 Revisors beretning for 2019
  6. 36:03 Punkt 2-13

Tjenesten er levert av Captio