Kapittel
  1. 00:00 Velkommen, Punkt 1 & 2
  2. 08:43 Peter A. Ruzicka, CEO
  3. 29:56 Jens Bjørn Staff, CFO
  4. 65:22 Forslag til utbytte
  5. 71:55 Revisjonsberetningen
  6. 73:37 Avstemning punkt 2
  7. 74:29 Punkt 3-6
  8. 93:37 Punkt 7-12
  9. 115:15 Avslutning ved Stein Erik Hagen