Webinar om optimalisering av kraftsystemer

26. nov 2020 

 

I dette Webinaret får du høre mer om internasjonale verdiskapingsmuligheter fra prosjektet Grønne Elektriske Verdikjeder og direkte fra bedriftene og virkemiddelaktørene om hva som skal til for å sette fart på satsingen. 

Programmet vil være som følger: 

I bedriftspanelet møter dere konserndirektør Gunnar G. Løvås fra Statnett,  konserndirektør Teknologi Ingvill Mykland fra Agder Energi, Executive Vice President Hege Skrytseth fra Kongsberg Digital og  forskningsdirektør Petter Støa fra Sintef. 

Under samtalen om rammebetingelser deltar direktør Ove Flataker fra RME, direktør for nett og kraftsystem Kristin Lind fra Energi Norge, direktør Ingelin Drøpping fra Innovasjon Norge, samt Nysnø Klimainvesteringer. 

 

 

Tjenesten er levert av Captio