Sendingen starter kl. 08:30 1. juni

 

Horisont Europa – Invester i fremtidens naturressurser og miljø Vårt fjerde webinar om Horisont Europa vil gå i dybden innenfor feltene mat, bioøkonomi, naturressurser, landbruk og miljø. Om din bedrift sitter inne med en god idé innen et av disse områdene, men mangler ressurser eller samarbeidspartnere, bør dere få med dere vårt neste webinar 1. juni.

 

NHO, Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer NHOs medlemsbedrifter til et webinar om Horisont Europa, EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon.

Gjennom programmet, som har et budsjett på 95,5 milliarder euro, kan norske bedrifter, forskningsmiljøer og offentlig sektor søke om midler til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Innenfor feltene i dette webinaret er det mange spennende muligheter til nye samarbeid og nye innovasjoner, bl.a. innenfor fiskeri, matsystemer og en bærekraftig bioøkonomi. Vårt mål er at flere norske bedrifter vil søke om midler fra EU.

I webinaret får du informasjon om:

Under webinaret vil du møte to aktører som har søkt og fått Horisont-midler innen disse og områdene, og ansatte i Forskningsrådet og Innovasjon Norge som kan bistå deg under søknadsprosessen. Bedrifter og kontaktpersoner vil oppdateres på arrangementssiden så fort disse er bekreftet. Lurer du på noe, kan du stille spørsmål underveis i webinaret.

Webinaret ledes av journalist og kommunikasjonsrådgiver Ruth Astrid Sæter og innledes av Rebekka Borsch, avdelingsdirektør i NHO. 

Les mer om programmet her


Dette er det siste webinaret om Horisont Europa i denne omgang. Vi tar sikte på å arrangere flere webinarer om EUs rammeprogrammer i fremtiden.

 

Tjenesten er levert av Captio