Program:

Velkommen

Åpning ved Gjermund Løyning, direktør for politikk og samfunnskontakt, NHO

Forenkling gjennom «smart» regulering

- Det er for stor avstand mellom ideal, realitet, ambisjon og hva som er mulig. Kunnskapsgrunnlaget for regulering må bli bedre.

Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis Institutt for offentlig rett ved UiO

- Hvorfor er det slik, og hva må til for å få bedre prosesser?

Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Etter innledningen blir det en styrt diskusjon hvor også leder av Regelrådet, Sandra Riise, deltar.

 

Digitalisering i kommunesektoren 

Aldring. Befolkningsnedgang. Krav om raskere saksbehandling. Trangere økonomi. Kan digitalisering hjelpe kommunene gjennom utfordringene og samtidig sikre gode digitale tjenester/fellesløsninger for næringslivet og andre brukere?

- Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, partner i Menon Economics, tidligere statsråd og stortingsrepresentant 

Etter innledninger blir det en styrt diskusjon hvor Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering i KS, Jan Hjelle, ekspedisjonssjef for IT og forvaltningspolitikk i Kommunal og moderniseringsdepartementet og Tone Grindland, regiondirektør i NHO, deltar.

 

Regelrådet

- Status og betraktninger fra Regelrådet

Sandra Riise, leder av Regelrådet

 

Sendingen er levert av Captio