Organisasjonene som står bak kåringen og møtet er: Norske Boligbyggelags Landsforbund, Huseierne, Naturvernforbundet, Zero, Nelfo,

Norsk Varmepumpeforening og Solenergiklyngen

 

Tjenesten er levert av Captio