0900: Hvordan skal vi balansere pressens behov for åpenhet mot myndighetenes behov for å holde noe informasjon hemmelig? Etter avsløringer i Aftenposten om norsk våpeneksport, basert på sikkerhetsgradert informasjon, har problemstillingen blitt aktualisert og debattert. 

Deltakere: 

Debattleder: Siri Lill Mannes

 

1000: Hvilke teknologiske farer truer norske virksomheter og samfunnsliv? Og hva kan myndigheter, private selskaper og enkeltpersoner gjøre for å møte disse utfordringene?

Debatten innledes av NSMs sjefshacker Jørgen Botnan og Siri Lill Mannes. 

Øvrige deltakere:

Debattleder: Siri Lill Mannes