Kapittel
  1. 00:00 Intro
  2. 01:45 Åpning
  3. 06:30 Jan S. Fuglestvedt, klimaforsker, Cicero senter for klimaforskning
  4. 09:30 Bjørn Samset, klimaforsker, Cicero senter for klimaforskning
  5. 20:00 Trude Storelvmo, klimaforsker, Universitetet i Oslo
  6. 26:30 Jan S. Fuglestvedt, klimaforsker, Cicero senter for klimaforskning
  7. 31:40 Asgeir Sorteberg, klimaforsker, Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret for klimaforskning
  8. 39:50 Sebastian Gerland, klimaforsker, Norsk Polarinstitutt
  9. 45:00 Overlevring av rapporten til statsråden
  10. 55:00 Spørsmål fra journalister

 

 

Dagsorden (11.30 - 13.00)

 

Velkommen
Direktør Ellen Hambro, Miljødirektoratet

Sjette hovedrapport: Kort oversikt
Klimaforsker Jan S. Fuglestvedt, Cicero

Tilstanden til klimaet i dag
Klimaforsker Bjørn Samset, Cicero

Klimafølsomhet og videre klimautvikling
Klimaforsker Trude Storelvmo, Universitetet i Oslo

Karbonbudsjett og temperaturmål
Klimaforsker Jan S. Fuglestvedt, Cicero

Ekstremvær - relevans for Norge
Klimaforsker Asgeir Sorteberg, Universitetet i Bergen, Bjerknessenteret

Isen i polarområdene
Klimaforsker Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt

Overlevering av rapporten
Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, regjeringen

Spørsmål og svar til forskerne
Alle forskerne