Kapittel
  1. 00:00 Høydepunkter
  2. 08:26 Finansielle Nøkkeltall
  3. 23:31 Utsikter
  4. 46:20 Q&A