SLT-konferansen er en årlig konferanse og møteplass for SLT-koordinatorer.

 

Da seminaret går digitalt i år, er den åpnet opp for også andre interesserte.

 

 

Program

Vær oppmerksom på at programmet kan justeres noe underveis

Tid Innhold Innledere

10:00 Velkommen Knut Skedsmo og Anja Bakkeli, seniorrådgivere, Sekretariatet for konfliktrådene

10.05 Åpning Christine Wilberg, direktør Sekretariatet for konfliktrådene

10:10 Trender i vold og kriminalitet blant barn og unge. Lars Roar Frøyland, forsker II, Oslo Met

10:50 Svar på innsendte spørsmål

11:00 Pause

11:10 Presentasjon av rapporten «Unge voldsutøvere i Trondheim" Hvorfor øker volden, og hva sier de unge, foresatte, politiet og hjelpeapparatet? Even Ytterhus og Tor-Kristian Stinessen, SLT-koordinatorer, Trondheim kommune

11:40 Konfliktrådets arbeid i saker som omhandler vold og kriminalitet Turid Rendum og Ingrid Bårdstu, Ungdomskoordinatorer, Konfliktrådet i Trøndelag

12:10 Svar på innsendte spørsmål

12:20 Lunsj

12:50 Forebyggingsstrategien Politidirektoratet

13:20 Oppsøkende sosialt arbeid og brukermedvirkning i møte med utsatt ungdom. Arve Howlid, SLT-koordinator i Tønsberg og fagpolitisk ansvarlig i styret for Landsforeningen for oppsøkende sosialt ungdomsarbeid.

13:50 Takk for i dag! Knut Skedsmo og Anja Bakkeli, seniorrådgivere, Sekr