Chapters
  1. 01:05 Fortsatt utveckling av JM - Johan Skoglund, VD och koncernchef
  2. 27:35 Förstärkt marknadsposition i Stockholm - Pär Vennerström, Affärsenhetschef
  3. 57:00 Stabilitet i den svenska bostadsaffären - Susanne Persson, Affärsenhetschef
  4. 72:57 Gradvis geografisk breddning - Martin Asp, Affärsenhetschef
  5. 92:53 Strukturerad projektutveckling ger konkurrensfördelar - Per Lundquist, Chef Verksamhetsutveckling
  6. 111:18 Inköp och logistik för ökad effektivitet - Pär Vennerström, Affärsenhetschef
  7. 118:20 Stark finansiell position - Claes Magnus Åkesson, Ekonomi- och finansdirektör
  8. 150:43 JM 2019-2020 - Johan Skoglund, VD och koncernchef