This live event has finished. A recording will be available shortly.

Torsdag 23. april 2020 kl. 09.00-10.00

Taushetsplikten kan være både til fordel og ulempe for private aktører. Når kan du være sikker på at offentlige organer ikke deler dine forretningshemmeligheter, og hvilke opplysninger kan du kreve innsyn i?

For offentlige instanser kan reglene om taushetsplikt oppleves som en utfordring i arbeidshverdagen. Taushetsplikten pålegger et personlig ansvar for å hemmeligholde visse opplysninger samtidig som allmennhetens rettskrav på innsyn må ivaretas.

Hjort inviterer til webinar for å diskutere ulike utfordringer knyttet til lovpålagt taushetsplikt. Webinaret passer for offentlig ansatte og for private virksomheter som har kontakt med det offentlige.

Vi vil blant annet fokusere på følgende temaer:

  • Hva er taushetsbelagt informasjon?
  • Hvilke opplysninger kan du kreve innsyn i?
  • Innsyn i offentlige anskaffelser og varslingssaker
  • Bruk av taushetsbelagte opplysninger i rettssaker

Velkommen!

Deltakerne kan stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret.

 

Tjenesten er levert av Captio