Kapittel
  1. 00:00 Intro Hjort
  2. 02:41 Jeanett Sandmo,Innovasjon Norge – Finansiering og kompetansetilbud til grundere
  3. 19:10 Sigve Braaten, Hjort – Kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall
  4. 37:25 Pål Sverre Hernæs, Hjort – Sanksjoner
  5. 49:51 Spørsmål og svar

Tirsdag, 28. april kl. 09.00-10.00

Den 18. april 2020 åpnet adgangen til å søke om kontantstøtte hvor staten dekker en andel av faste uunngåelige utgifter for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av korona-situasjonen. Regjeringen har videre innført tiltak rettet direkte mot til oppstart- og vekstbedrifter gjennom Innovasjon Norge. I webinar tirsdag 28. april kl. 09.00 gjennomgår vi hvordan din bedrift kan oppnå støtte fra Innovasjon Norge og kontantstøtte fra staten, samt erfaringer fra søknadsprosessen så langt.

Jeanett Sandmo, strategiansvarlig i Innovasjon Norge, presenterer de nye tiltakspakkene for norske oppstart- og vekstbedrifter.

Jeanett Sandmo har en allsidig bakgrunn fra Innovasjon Norge hvor hun har jobbet siden 2012. Hun leder teamet som jobber med entreprenørskap og oppstart i Innovasjon Norge og har strategisk ansvar for tjenester rettet mot gründere.  Jeanett Sandmo har utdannelse innen økonomi og ledelse.

Pål Sverre Hernæs og Sigve Braaten, partnere i Hjort, gjennomgår kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall og erfaringer så langt.

Braaten er leder av Hjorts oppstartsteam og lang erfaring med bistand mot aktører involvert i oppstarts- og vekstselskaper knyttet til selskapsrett, transaksjoner og skatt/avgift. Hernæs har særlig kompetanse innen saker som gjelder økonomisk kriminalitet, som skattesvik og brudd på opplysningsplikt.

Velkommen!

Deltakerne kan stille spørsmål til foredragsholderne underveis i webinaret

 

Tjenesten er levert av Captio