Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA avholdes torsdag 23. mars 2022 kl. 17.00 som et digitalt møte.