Ordinær generalforsamling i Gjensidige Forsikring ASA avholdes torsdag 24. mars 2022 kl. 17.00 som et digitalt møte. 

 

Tjenesten er levert av Captio