Sirkulær industri. Industrien har kartlagt og gitt sine råd. Hva svarer politikerne?

Vi presenterer anbefalingene fra den nasjonale kartleggingen av materialsidestrømmer og klima- og miljøministeren legger frem regjeringens strategi for sirkulærøkonomi.