Chapters
  1. 00:00 Velkommen
  2. 02:30 Innledning og bakgrunn
  3. 06:50 Veidekke
  4. 28:06 Statsbygg
  5. 45:29 LO
  6. 57:31 Arbeidstilsynet
  7. 81:17 Backe
  8. 95:33 EBA
  9. 108:29 Veidekke Entreprenør AS
  10. 128:56 Spørsmål og diskusjon