“Nevrofilament analyser i MS forskning og klinisk praksis”

Lege i spesialisering i nevrologi Synne Brune (MD, PhD-stipendiat) og forsker Ingvild Sørum Leikfoss (M.Sc, PhD)