Neurofilament light chains som en biomarkør for PML?

Prof. Øivind F. G. Torkildsen, overlege nevrologisk avd, Haukeland Universitetssykehus HF