Intervju med Prof. Øivind G. Torkildsen, Haukeland Universitetssykehus HF