Intervju med Overlege Ingrid Bjørnå, Vestre Viken HF, Drammen Sykehus