Hvordan har natalizumab påvirket MS behandlingen i Norge?

Overlege, phd Heidi Flemmen, nevrologisk avd. Sykehuset Telemark, Skien