Kapittel
  1. 00:00 Introduksjon og høydepunkter
  2. 04:50 Virksomhetsområder
  3. 20:34 Finansielle høydepunkter
  4. 31:11 Utsikter
  5. 40:05 Q&A