Velkommen til webinar om konjunkturanalysen for andre halvår 2022 i arkitekturbransjen. Det vil også bli en gjennomgang av progonsene fremover.

Konjunkturindeksen for arkitektbedriftene stabiliserte seg i 1. halvår 2022 på betydelig lavere nivå enn ved forrige måling, på indeks - 4.

Ordresituasjonen

Ordrereservene har hatt en negativ utvikling siste 6 måneder, 25 % har større og 33 % har lavere ordrereserver enn for 6 måneder siden. Forventningene til neste 6 måneder er også negativ, der 29 % av arkitektbedriftene forventer en bedring i ordrereservene, og hele 38% venter en forverring.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål.