This live event has finished. A recording will be available shortly.

 

VELKOMMEN TIL GRATIS WEBINAR

Dato: 23. september 2020 Tidspunkt: kl. 18.00 – 19.00

 

Kan festeavgiften økes? Når kan den økes? Hvor mye øker den? Hvordan bestemmes ny avgift, er det konsumprisjustering? Justering etter markedspris? Hva er markedspris egentlig? Kommer eventuelt noe til fratrekk ved beregning av markedsprisen? Hva gjør jeg om jeg mener festeavgiften er alt for høy? Hva gjør jeg om fester motsetter seg en helt rimelig økning i avgift?

Kan jeg selge festeretten? Hvilke forhold må jeg være oppmerksom på når jeg vurderer å kjøpe hus på festegrunn? Ivaretar eiendomsmegleren alle mine interesser ved salg og kjøp?

Har jeg rett til å kjøpe ut festetomten? Kan jeg som bortfester motsette meg innløsning av festetomt? Når kan jeg eventuelt kreve å kjøpe festetomten, og hva må jeg huske på å gjøre i forkant?

Festing av tomt til bolig og fritidsformål reiser mange og dels kompliserte spørsmål, både for bortfester og fester. Tomtefesteloven er uoversiktlig og vanskelig tilgjengelig. Meld deg på vårt webinar om tomtefeste, hvor vi går gjennom disse og mange flere sentrale spørsmål og problemstillinger.

Webinaret holdes av advokatfullmektig Jonas Andersen. Andersen har tidligere arbeidet med forvaltningen av tomtefesteporteføljen til Opplysningsvesenets fond, og arbeider til daglig med eiendomsrettslig rådgivning og tvisteløsning. Med seg har han advokat Steinar Lie.

 

Tjenesten er levert av Captio